Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

Τι επιδιώκουμε


Λίγες γραμμές για τους Καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς  και τη δική μας προσπάθεια


Ο  Αστικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός είναι η νομική μορφή που μπορεί να πάρει μία ομάδα ανθρώπων, όταν αποφασίσουν να «συνασπιστούν» νομότυπα, συστηματικά και ουσιαστικά, με σκοπό την πραγμάτωση των μη κερδοσκοπικών επιδιώξεών του  αποβλέποντας , κυρίως μέσω της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας των μελών του, στην διάδοση και ανάπτυξη της ιδέας της αλληλέγγυας οικονομίας,  για τη βελτίωση της ποιότητας  ζωής των μελών του.

Με το Συνεταιρισμό παρέχεται η δυνατότητα  εξασφάλισης για τα μέλη και τις οικογένειές τους  αδιάλειπτης, φθηνής και ελεγμένης προμήθειας ειδών διατροφής  αλλά και άλλων αγαθών.


Οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί αγοράζοντας μαζικά  και παρακάμπτοντας τους μεσάζοντες, ρίχνουν τις τιμές. Μπορούν και προσφέρουν προϊόντα σε τιμές που μόλις καλύπτουν το κόστος, και αφήνουν ένα μικρό πλεόνασμα γιατί δεν ενδιαφέρονται για το κέρδος αλλά για την ευημερία των μελών τους. Με μια μικρή συνδρομή, δημιουργείται ένα αποθεματικό ικανό να χρηματοδοτήσει την δημιουργία του συνεταιρισμού και την αγορά των πρώτων προϊόντων.

Με την πώλησή τους αγοράζονται τα επόμενα. Το όποιο πλεόνασμα καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα του συνεταιρισμού και ότι μείνει μπορεί να διατίθεται από τους συνεταιριστές σε όποια κοινωφελή δράση επιλέξουν αυτοί.

Διοίκηση του Συνεταιρισμού

Το ανώτερο όργανο που λαμβάνει και όλες τις αποφάσεις είναι η Γενική Συνέλευση. Το εκλεγμένο Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο διαχειρίζεται και ελέγχει αντίστοιχα τον συνεταιρισμό. Για να γίνει μία οικογένεια μέλος στον Συνεταιρισμό, πρέπει να αγοράσει μία Συνεταιριστική Μερίδα (20 ευρώ). Ποσό που μπορεί να της επιστραφεί εάν θελήσει να αποχωρήσει. Ο συνεταιρισμός βασίζεται στην εθελοντική προσφορά των μελών του.


ΤΙ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ  « Ε Λ Γ Η»

Τα οικονομικά δεδομένα, όπως αυτά  εξελίσσονται και διαμορφώνονται, στη πατρίδα μας, είναι  που μας οδήγησαν στη δημιουργία του Συνεταιρισμού μας. Δεν  άφηναν  άλλα περιθώρια για παράταση της ολιγωρίας μας. Η ανάγκη κατέστη επιτακτική για μια δυναμική συλλογική δράση, με σκοπό να μειώσουμε σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο  τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης, αλλά και να κρατήσουμε, βοηθώντας στην αύξηση της εγχώριας παραγωγής, τα νέα παιδιά στο τόπο τους.

Έτσι με τον Συνεταιρισμό:

Προμηθευόμαστε   φθηνότερα  και ποιοτικά τρόφιμα εκτός των  ΚΑΡΤΕΛ, που πνίγουν τον παραγωγό και κλέβουν τον καταναλωτή

Ενισχύουμε τους έλληνες  παραγωγούς  και  κατασκευαστές προσφέροντάς τους  αξιοπρεπείς και δίκαιες τιμές  ώστε να μείνουν στο τόπο τους, συνεχίζοντας και αυξάνοντας τη παραγωγή τους, για να μπορέσουμε, πέραν της  δημιουργίας νέων  θέσεων εργασίας,  στο εγγύς μέλλον  να  έχουμε ως χώρα, όπως παλαιότερα, διατροφική αυτάρκεια.                                                                                                                                                                                           

Δημιουργούμε  μια σταθερή δομή αλληλεγγύης που θα προμηθεύει σε μόνιμη βάση όσους στερούνται της δυνατότητας ακόμα και της τροφής. Κι είναι πολλοί στίς μέρες μας.

Στηρίζουμε έμπρακτα  όλους τους παραγωγούς και εργαζομένους που συγκροτούν κοινότητες  και αναπτύσσουν παραγωγικές και εργασιακές σχέσεις συμμετοχικές, βασισμένες στην αλληλεγγύη μεταξύ των μελών τους, στην ανιδιοτέλεια και στον σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος.( Αγροτικοί συνεταιρισμοί κ.ά.)


Οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα αλλά κυρίως στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι μία πραγματικότητα. Λειτουργούν ως κυματοθραύστες στην άνοδο των τιμών, ως ένας εναλλακτικός τρόπος αγοράς που αναγκάζει και τους ιδιώτες να συνετιστούν στην πολιτική πωλήσεών τους. 

Για όλα τα παραπάνω αξίζει να γίνουμε μέλη του Συνεταιρισμού και να συμμετάσχουμε εθελοντικά στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του.

1 σχόλιο:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.