Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

Ο ΕΛΓΗ ΚΛΕΙΝΕΙ...

Αξιότιμα μέλη,
Με λύπη σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημα του συνεταιρισμού θα κλείσει στο τέλος του μήνα.
Όσοι επιθυμείτε να προμηθευτείτε προϊόντα, παρακαλούμε να προσέλθετε το συντομότερο δυνατόν στο κατάστημα του συνεταιρισμού.

Με τιμή,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 28/06/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΚΑΡΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΣΥΝ. Π.Ε.» ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγρ. 4 του Νόμου 1667/1986 και τα άρθρα 13 και 15 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, με την από 18 Ιουνίου 2014 απόφασή του, καλεί τα μέλη και συνεταίρους του Συνεταιρισμού «ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΚΑΡΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΣΥΝ. Π.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00  στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Ταϋγέτου, αριθμός 21, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακολούθου θέματος:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
Λήψη απόφασης για την διάλυση του Συνεταιρισμού σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Επαναληπτική ‘Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 5η Ιουλίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00, στον ίδιο τόπο
Χαλάνδρι, 18 Ιουνίου 2014


Το Διοικητικό Συμβούλιο
Δήμου Ελένη: Πρόεδρος
Κωστάκης Δημήτριος: Αντιπρόεδρος
Μαυράκη Δήμητρα:  Γραμματέας
Προκοπίου Γεώργιος:  Ταμίας
Γαλάνης Δημήτριος, Μέλος
Κουμεντάκης Κων/νος, Μέλος
Μητρόπουλος Παναγιώτης, Μέλος
Σεριάτος Παναγιώτης, Μέλος

Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Τακτικής Γενική Συνέλευση της 8.6.2014

1.     Απαρτία: Το ½ των μελών, δηλαδή 57 μέλη.
2.     Εκλογή Προέδρου της Γ.Σ. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου, προεδρεύει προσωρινά η πρόεδρος του Δ.Σ.
3.     Εκλογή Γραμματέα της Γ.Σ., ο οποίος τηρεί το Βιβλίο των Πρακτικών που υπογράφεται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο της Γ.Σ.

4.     Η ψηφοφορία διεξάγεται με ανάταση της χειρός και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Όμως για τα θέματα της έγκρισης των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης όπως και της απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. και του Ε.Σ. από την ευθύνη τους, η ψηφοφορία είναι μυστική. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ε.Σ. από την ευθύνη τους, αυτά δεν ψηφίζουν.

Ενημέρωση για τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού «ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΚΑΡΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΣΥΝ.Π.Ε.» έχει την τιμή να σας ενημερώσει ότι την 8η Ιουνίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 12μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών και συνεταίρων του Συνεταιρισμού στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Ταϋγέτου, αρ. 21.

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παραγρ. 4, 5 και 6 του Ν. 1667/1986, τα νέα μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μετά την έγκριση της εγγραφής τους από την Γενική Συνέλευση. Συνεπώς, κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση, δεν θα έχετε δικαίωμα ψήφου, αφού σε αυτήν θα ληφθεί η απόφαση για την έγκριση της εγγραφής σας στο Συνεταιρισμό. Όμως, εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να παρευρεθείτε ως ακροατές και βεβαίως να πληροφορηθείτε επιτόπου το αποτέλεσμα της σχετικής με το θέμα σας ψηφοφορίας.

Χαλάνδρι, 12 Μαΐου 2014


Το Διοικητικό Συμβούλιο
Δήμου Ελένη: Πρόεδρος
Κωστάκης Δηνήτριος: Αντιπρόεδρος
Μαυράκη Δήμητρα: Γραμματέας
Προκοπίου Γεώργιος: Ταμίας
Γαλάνης Δημήτριος, Μέλος
Κουμεντάκης Κων/νος, Μέλος
Μητρόπουλος Παναγιώτης, Μέλος
Σεριάτος Παναγιώτης, Μέλος